[Hình Nền] Cực đẹp từ Apofiss cho điện thoại

main
Tổng hợp những tác phẩm tuyệt đẹp của họa sĩ Apofiss trên Devianart
+ Tải Về ( 380 pic - Pass : aowvn.org ) : Nhấn Vô Đây
Dưới đây chỉ là 10% số lượng ảnh
  • Ảnh trong ZIP chất lượng cao hơn
+ Donate cho Apofiss : https://www.patreon.com/apofiss






 Copy file tổng hợp nhớ ghi nguồn AowVN.org nhóe