Hungry Hearts Diner Việt Hóa | Game Android - Quán Ăn Ấm Áp

Tên Game : Hungry Hearts Diner Việt Hóa cho Android


[GBA] Harvest Moon Friend of Mineral Town + More Friend Việt Hóa | Android & PC - Nuôi vợ và trồng thêm rau

Tên game : Harvest Moon Friend of Mineral Town Việt Hóa - Game Nông Trại Tuyệt Hay
  • Harvest Moon More Friend of Mineral Town

Game Đế Chế AOE 1 + 4k Việt Hóa | Age of Empires Definitive Edition - Trở về tuổi thơ

Tên Game : Đế Chế 1 / AOE 1 /  Age of Empires : The Rise Of The Rome Việt Hóa Tiếng Việt
  • Đế Chế 1 / AOE 1 /  Age of Empires : Definitive Edition Remake Việt Hóa Tiếng Việt
Việt Hóa ( bản gốc ) : pttbg0612

Game Witch Spring 4 Việt Hóa | Android - cập nhật bản v1.2

Tên Game : Witch Spring 4 Việt Hóa cho Android
Việt Hóa bởi : Taiyoshin ( Leader ) ,  Nyaruko , Cin , 8man , Haitran , Vũ .
  • Biên Tập : Cin . Kỹ Thuật : Cloud
  • Tài Trợ Game : Latina 
  • Test game : đội Tester của AowVN  ( Nhật Linh,Hiển Phạm ,Tiễn Ca,Trong Tran,Dương Trần, Phước Huỳnh , Tú Nguyễn Minh , Echi Kkenln , 君の 名は , Lí Mú Mù )