[Papercraft] Figure Miku Snow 2011 - PDF & Pepakura


Tên Figure Papercraft : Figure Miku Snow 2011
Số tờ : 6
Thông Tin : bao gồm mô hình + DLC gồm mặt và hộp quà để thay đổi cho Miku
Tải Lên : AowVN Papercraft


1. Giải Nén với mật khẩu aowvn.org > lấy các file PDF mang ra hiệu in màu nhé ( vô thư mục HuongDan để xem ảnh chỉ dẫn )

2. Nếu thấy rối quá bạn có thể tải bản kèm Pepakura để mở mô hình dưới dạng 3D để dễ hình dung 


Tải thêm nhiều Papercraft tại AowVN chấm org nha

Key: zxc-pc-snowmiku11
Tags
× Hướng dẫn tải File trên AowVN : xem tại đây nè