[Tổng Hợp][HD][BD] Đại nhạc hội Hololive Fes lần thứ 1 2 3

AowVN

(toc) #title=(Mục Lục)


Thông tin về Đại nhạc hội Hololive Fes lần thứ 1 2 3

Định dạng : MKV , MP4

Dung lượng : không dưới 10gb với mỗi kì

Chất lượng : 1st và 2nd là BD , 3rd 1080p

Cung cấp : Shing ( donate cho hảo hán này tại : Ko-fi ) và Weiβ Schwarz


Nội dung về Đại nhạc hội Hololive Fes lần thứ 1 2 3

Hololive Fes là đại nhạc hội nằm trong Hololive Super Expo - sự kiện offline lớn nhất của Hololive Production ( cho đến khi anh covid đến và lần thứ 3 được chuyển sang làm song song trực tiếp ) . Nơi người hâm mộ có thể đắm chìm dưới giọng ca của thần mình - các Vtuber Hololive .


Tải về Đại nhạc hội Hololive Fes lần thứ 1 2 3

Hướng dẫn :

Khi bạn tải về đuôi là .mkvaowvn => chọn vào file > nhấn F2 > đổi đuôi thành .mkv

Khi bạn tải về mà không có đuôi => chọn vào file > nhấn F2 > thêm đuôi thành .mp4


Hololive Fes 1 : Nonstop Story

Hololive Fes 2 : Beyond the Stage

Hololive Fes 3 : Link Your Wish