Credit - danh sách những thành viên đã đồng hành cùng Project Pokemon SoulSilver & HeartGold Việt Hoá

Team PokeX Kỹ thuật & Leader 

Bách Ola 


Dịch thuật 

Tô Khải

Châu Khả Vĩ

Phạm Ngọc Thuỳ Trang

Nguyễn Mạnh Hiền

Hoàng Hải Long

Phù Hùng Quân

Nguyễn Tuấn Kiệt


Tester 

AowVN PikaRimu

Thế Anh

Mentori

Elenanhuyen

Lưu Thanh

------


Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của 

Anh

Kha Dân

Bánh Mỳ

AowVN Fm39hz

AowVN Phạm Hiếu

AowVN Tuấn Phạm