Credit - Những hảo hán đã tham gia dự án Pokemon Volt White 2 và Blaze Black 2 Redux Việt Hoá

 Team PokeX từ AowVNKỹ thuật & Leader 

Bách Ola 


Dịch thuật 

Thế Anh ( gánh dự án ) 

Ngọc Khánh

Quốc Tuấn


Tester 

AowVN PikaRimu

Mentori ( gánh dự án )

Tô Khải

Quang Đức

------


Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của 

AowVN Fm39hz

AowVN Luatsenpai

AowVN MIN ( kiểm định đầu ra )