Donate


Các kênh donate chính như Momo , ATM , . . . : XEM GIÚP MÌNH TẠI ĐÂY NHÉ 

Donate qua Paypal : https://www.paypal.me/aowvn


Dưới đây là danh sách các bạn đã Donate cho AowVN, cảm ơn rất nhìu <3