Hướng Dẫn Cài NEKOPARA trên Android | AowVN.org

- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha

1. Tải Game ( Phần B ở dưới )

2. Với PC giải nén với mật khẩu aowvn.org > Chạy file .exe > Chơi > Xong
Dự Phòng 2
3.  Với Android : tải Kirikiroid 2 về > cài đặt

4. Kéo xuống dưới tải game >  giải nén với mật khẩu aowvn.org  > Bằng Phần Mềm zAchiver : Tải Về

5. Vào Kirikiroid2 > tới thư mục Game đã giải nén > vào trong > nhấn vào file data.xp3 > chơi

6. Vô setting ( của game ) > tắt "Hiệu Ứng" và kéo "Độ Nẩy" về bên trái tối đa đi để giảm lag ( thấy lag )

<< Quay Về tải game : Nekopara Việt Hoá