Nhân sự tham gia dịch Love Plus Anh Hoá

Anh hoá v1.0

Bởi TLWiki & GBATemp Fan Translation


* H a c k (kĩ thuật): Suriko, replicated, Nagato, jjjewel, Normmatt


* Dịch thuật: Anonymous, Suriko, hendrik, Pimmy, nch,

Tonberryking, OdenPasta, Nagikrow, Unearthly, Benc,

Dawn.wan, Sakura, Mushushu, Grant, bluemist, Juggler,

DenkouNova, Star Keziah, Xabre, nekoRamen, Cheebs,

SuperGoku89, L4ks0n0, Spin569874123, Alms21, TMJ,

angel, jjjewel


* Kiểm tra dịch thuật: Pioneer, Skyline969,

GreyToshiaki, TFH


* Biên tập: Anonymous, TFH, IAmTheRad, Joe Cavele,

juliodpina, Rozenheim, RoseTech, Valkyria, AaronP,

M, fairie, trymion, inter4ever, heyman, Dede


* Chỉnh sửa hình ảnh: Anonymous


* Ngoài ra còn có hỗ trợ từ: Otcho


* Phần mềm và Tool: BatchLZ77, CrystalTile2,

DSLazy, Light Patcher, Love Plus tools từ TLWiki,

NFTRedit, NDS Editor (Kiwi DS), The Console Tool, Tinke