Setting Silent Hill cho ePSXe PC - AowVN.org

 1. Không được vào game vội , mở giả lập thôi , sau đó làm theo ảnh dưới :2. vào Config > Video setting như ảnh sau 3. Save lại > tiếp tục vào Config > Sound4. Config > Gamepads > Port 1 > Đây là setting phím của AowVN , bạn có thể setting tùy theo ý bạn ( RCONTROL là phím Ctrl ở bên phải bàn phím , RSHIFT tương tự )Copy nhớ ghi nguồn AowVN.org

<<< Quay lại tải game Silent Hill